website-pep-behandeling

Behandeling

PeP kinder- en jeugdpsychologen in een aanbieder voor Basis GGZ. Dat betekent dat er kortdurende hulp wordt geboden bij enkelvoudige problemen. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de volgende methodes:

Cognitieve gedragstherapie

Voor kinderen vanaf acht jaar is Cognitieve Gedragsstherapie de eerste keuze behandelmogelijkheid voor verschillende problemen. In deze behandeling wordt de nadruk gelegd op de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Kinderen leren bijvoorbeeld om hun niet-helpende gedachten te herkennen en deze te veranderen door meer helpende gedachten. Om dit te leren is oefenen heel belangrijk. Van het kind wordt daarom  verwacht dat het ook tussen de bijeenkomsten door oefent door bijvoorbeeld het invullen van huiswerkopdrachten. Zie www.vgct.nl

Kortdurende oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten van het kind. Samen met de hulpverlener onderzoekt het kind welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

EMDR behandeling

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization en Reprocessing en is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van: angsten en traumatische ervaringen. De therapie staat bekend om zijn snelle resultaten en kindvriendelijke werkwijze. Bij PeP wordt deze methode ingezet voor kinderen vanaf 8 jaar. Zie de vereniging voor EMDR:  www.emdr.nl

Behandeling van faalangst

Daarnaast biedt de praktijk (geprotocolleerde) hulp bij faalangst voor basisschool leerlingen en jongeren uit het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt doorgaans in nauw overleg met school en veelal in combinatie met een module leren leren en plannen. Bij de behandeling van faalangst is er vaak ook aandacht voor het ontwikkelen van een groei mindset.

Braingame Brian

Voor kinderen met ADHD wordt vanaf 8 jaar de individuele training Braingame Brian aangeboden.

Braingame Brian is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is. De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen. Deze vaardigheden worden ook wel samengevat met de term ‘executieve functies’.

De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. Door de spelwereld die om de trainingstaken is heen gebouwd worden kinderen uitgedaagd de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor hun trainingsarbeid. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten en is gemakkelijk thuis uit te voeren binnen een periode van zes weken (vier sessies per week) en is goed in te plannen op momenten dat dit het beste uitkomt.

Zie www.braingamebrian.nl

focus-on-game