website-pep-diagnostiek

Leerproblemen

Onderzoek naar leerproblemen

Leren op school lukt niet altijd goed. Vaak is dit tijdelijk, omdat een kind even niet zo lekker in zijn vel zit, of wanneer het wat meer tijd nodig heeft voor ‘het kwartje valt’. Als de intelligentie er wel is maar het kind kan toch problemen heeft met de leerstof, dan kan er sprake zijn van een leerprobleem. Als dit tijdig wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan uw kind de begeleiding krijgen die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Een leerprobleem kan meerdere oorzaken hebben. Sommige kinderen hebben moeite met het verwerken van specifieke informatie, zoals bij dyslexie en dyscalculie. Soms heeft een kind (ook) last van aandachts- of concentratieproblemen, faalangst of problemen met motivatie en prestatie zoals bij faalangst of een ‘fixed mindset’.

Bij PeP is het mogelijk om onderzoek naar zowel dyslexie- als dyscalculie te verrichten. Dit gebeurt altijd in nauwe samenspraak met zowel ouders als school.  Ook is het mogelijk om een screening te doen naar zowel dyscalculie als dyslexie. Deze onderzoeken worden niet altijd vergoed. Zie voor meer informatie onder vergoedingen