website-pep-diagnostiek

Neuropsychologie

Wat is neuropsychologie?

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen.

Wanneer kinderen vastlopen op school of thuis en er vragen zijn over vaardigheden als geheugen en aandachtsfuncties dan is een neuropsychologisch onderzoek wellicht zinvol. Met behulp van testonderzoek worden vaardigheden als aandacht, geheugen, taal, waarneming, planning en oplossingsstrategieen in kaart gebracht. Het doel van een neuropsychologisch onderzoek is om inzicht te krijgen in deze denkfuncties, vaardigheden en de beleving van het kind om zodoende een verklaring te kunnen vinden voor de problemen waar een kind, maar ook ouders en de leerkracht tegenaan lopen en gerichte adviezen te geven.