website-pep-werkwijze

Werkwijze

Aanmelden

PeP Kinder- en jeugdpsychologen biedt diagnostiek en behandeling die past binnen de basis-GGZ. Dat betekent dat het gaat om kortdurende hulp bij enkelvoudige problemen. De huisarts, jeugdarts, medisch specialist of jeugdconsulent van de gemeente kan verwijzen. De praktijk heeft contracten met de gemeenten Zutphen, Brummen, Voorst, Lochem en Apeldoorn.

Heeft u een vraag over uw kind en wilt u weten of PeP iets voor u kan betekenen en of u bij PeP aan het goede adres bent dan kunt u telefonisch contact opnemen (en eventueel een bericht achterlaten) of een mail sturen. Wij plannen dan een kosteloze afspraak voor een (telefonische) kennismaking en om te inventariseren of PeP de juiste hulp kan bieden. Wanneer PeP u niet de juiste hulp kan bieden adviseren wij u waar u elders hulp kunt vragen.

Wanneer u vervolgens besluit uw kind bij ons aan te melden sturen wij u een aanmeld- en intakeformulier en plannen wij samen met u een intakegesprek in. Tijdens dat gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt. Het intakegesprek wordt afgesloten met een plan van aanpak voor diagnostiek of behandeling. In het plan wordt het doel van diagnostiek of behandeling besproken, de voorgenomen duur en de invalshoek waarmee gewerkt gaat worden.

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek wordt ingezet wanneer ouders of leerkrachten vragen hebben over de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld wanneer een kind niet mee kan komen op school, er vermoedens bestaan dat een kind onderpresteert, hoogbegaafd is, er sprake lijkt van een specifiek leerprobleem of een ontwikkelingsprobleem.

PeP Kinder- en jeugdpsychologen is gespecialiseerd in psychodiagnostisch onderzoek, zowel naar leerstoornissen als ontwikkelingsproblematiek.

Behandeling

Als ouder wil je graag dat je kind gelukkig is en zich goed ontwikkelt. Als je merkt dat je kind niet lekker in z’n vel zit en het moeilijk heeft, is dit heel ingrijpend. Je zou je kind het liefste zelf willen helpen, maar in sommige situaties lukt dat niet alleen en is het juist goed om begeleiding te zoeken.

PeP Kinder- en jeugdpsychologen biedt diverse vormen van behandeling

Samenwerking

PeP Kinder- en jeugdpsychologen maakt onderdeel uit van het collectief Jeugdpsycholoog&co. Het collectief bestaat uit een groep gezondheidszorg psychologen en erkende zorgaanbieders, werkzaam in de regio Zutphen en omstreken. Wij maken gebruik van elkaars specialismen, waardoor kinderen en ouders de optimale hulp krijgen.

Daarnaast werkt PeP kinder- en jeugdpsychologen samen met de systeemfabriek praktijk voor systeem- en relatietherapie.

Kinderen kunnen terecht voor Basis GGZ, bedoeld voor de behandeling en diagnostiek van lichte tot matige problematiek. Als blijkt de problematiek van het kind (of gezin) te complex is, dan wordt terugverwezen naar de huisarts, of de gemeente voor de vergoeding van meer intensieve en langdurige hulp in de Specialistische GGZ.